• TÁC ĐỘNG NÔNG NGHIỆP QUA CÔNG NGHỆ

Với mạng lưới >100 nhà cung cấp vật tư, nhằm đảm bảo tối ưu hóa năng suất canh tác của hộ nông dân

Farmnet là ai?

Chúng tôi là đơn vị cung cấp giải pháp về công nghệ và tài chính toàn diện cho bà con nông dân, mang lại những lợi ích vượt trội về tăng trưởng doanh thu và cắt giảm chi phí

Tầm nhìn và sứ mệnh

Farmnet cung cấp đội ngũ chuyên gia tối ưu hóa chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng suất, tính minh bạch, và khả năng cạnh tranh cho tất cả các bên liên quan, hướng đến nông nghiệp bền vững.

Tại sao lại chọn Farmnet?

  • Hỗ trợ công nghệ chuyển đổi số
  • Giải pháp tài chính toàn diện
  • Chuỗi cung ứng nông nghiệp

Giá trị sẽ tạo ra (2025)

Tiết kiệm chi phí vật tư đầu vào cho hộ nông dân

Gia tăng doanh thu cho khách hàng nhờ vào chuyển đổi số

Khách hàng được kết nối kịp thời nguồn vốn với tổng giá trị lên đến 1000 tỷ đồng

Nông hộ được tiếp cận chuyên gia tư vấn công nghệ tiên tiến

Hợp tác nhanh chóng, đơn giản